Aká je pravda o GDPR?

Páči sa Vám naša práca ?

Požiadaj o nezáväznú cenovú ponuku!

V tomto článku sme pre vás pripravili aktuálnu tematiku o GDPR. Stanovili sme si niekoľko najčastejších otázok a tém o GDPR, ktoré si zodpovieme. Myšlienkou je, aby sme ovládali skutočnosti, ktoré potrebujeme vedieť a nie to, čo si len myslíme.

GDPR

GDPR

GDPR sú nové pravidlá spracovania osobných údajov. Do platnosti vstúpia v celej EÚ od 25. mája 2018. GDPR prináša nové zjednotené pravidlá na ochranu osobných údajov. V prípade, že už teraz dodržiavate dané pravidlá, nebude toto nariadenie pre vás príliš veľkou záťažou.

No určite ste už tiež počuli, že za nedodržanie takýchto pravidiel vás čakajú mastné pokuty. Preto by sme sa mali čo najskôr oboznámiť, čo nás čaká a neminie.

Čo to vôbec GDPR je a na čo slúži?

  • ochrana osobných údajov v digitálnej dobe
  • kontrola nad tokom užívateľských dát v celom dodávateľskom a obchodnom reťazci
  • súhlas užívateľov so spracovaním osobných údajov
  • prevencia pred únikom osobných údajov
  • nariadenie je zhodné pre všetky štáty EÚ
  • stanovuje vysoké pokuty v prípade nedodržania základných pravidiel 

Budem môcť používať kontakty, ktoré som mal doteraz k dispozícii od klientov?

Ak máte aktuálnu vlastnú databázu kontaktov, do ktorej sa Vaši zákazníci slobodne prihlásili a udelili Vám súhlas pre zasielanie emailov a noviniek, v tom prípade môžete tieto kontakty používať aj ďalej. Ak ale takýmto súhlasom nedisponujete alebo Vaše evidencie týchto údajov sú nekompletné, budete musieť získať súhlas Vašich klientov ešte raz. Toto sa nevzťahuje na kontakty, ktoré ste získali na základe uskutočnených objednávok. V tomto prípade platí, že im môžete zasielať novinky a newslettre úplne bez obáv, avšak e-mail musí obsahovať možnosť pre odhlásenie sa z doberu noviniek!

Každý zákazník má právo na odstránenie všetkých osobných údajov z vašej databázy!

Na žiadosť zákazníka ste povinný odstrániť všetky osobné údaje, ktorými o užívateľovi disponujete v svojej databáze. Táto povinnosť, ale neplatí pre údaje, ktoré ste podľa platných zákonov povinný uchovávať, napríklad na účely archivácie, reklamácií či účtovníctva a pod.

Všetky ukladané osobné informácie musia byť šifrované?

Žiadnu takúto povinnosť GDPR neukladá. Vašou povinnosťou je zabezpečiť osobné údaje pred zneužitím tretej strany.

Na základe "Práva na informovanie" musím poskytnúť zákazníkovi všetky informácie?

Do 30 dní ste ako prevádzkovateľ eshopu povinný zákazníkovi všetky údaje, ktoré o ňom máte k dispozícii. Teda predovšetkým pôjde o jeho osobné údaje a zoznam vykonaných objednávok. Formát zaslaných informácií nie je stanovený, ale musí byť zrozumiteľný.

Podnikateľ musí mať poverenú osobu na ochranu osobných údajov?

Táto povinnosť, sa vás ako podnikateľov prevádzkujúcich svojej živnosti alebo eshopu určite netýka.

GDPR

Koho presne sa GDPR týka?

Je potrebné vyriešiť nakladanie s osobnými údajmi so všetkými stranami, ktorých sa spracovanie osobných údajov týka. Teda s vašimi zákazníkmi, zamestnancami, účtovnými firmami, marketingovými firmami, prevádzkovateľovi hostingu.

Čo sa považuje za osobný údaj?

Medzi všeobecné osobné údaje patria meno a priezvisko, pohlavie, vek a dátum narodenia, IP adresa alebo foto či video záznam, e-mailová adresa, telefónne číslo či rôzne identifikačné údaje vydané a evidované štátom a ďalšie špeciálne údaje (sexuálna orientácia, členstvo v odboroch a pod.)

Prinesie GDPR so sebou aj veľké finančné náklady?

MR Studio WEB&APP Development Vám prináša inovatívne riešenie v GDPR problematike! Nástroje prispôsobené GDPR sú zabudované priamo v nami ponúkanom systéme! Takže žiadne ďalšie poplatky a drahé poradenstvo nebude nutné!

 

Páči sa Vám naša práca ?

Požiadaj o nezáväznú cenovú ponuku!