Trendy webdizajnu roku 2017

Páči sa Vám naša práca ?

Požiadaj o nezáväznú cenovú ponuku!

Trendy vo webdizajne sú výsledkom experimentov a inovácií, ktoré posúvajú toto odvetvie ďalej. Pozrime sa na to, čo prinesie v tejto oblasti rok 2017.

Rok 2017, rok noviniek vo webdizajne

Uhádnuť trendy je veľmi ťažké. Trendy sa neustále menia, zajtrajšok nie je rovnaký taký ako dnes. Toto platí ako pre módu tak aj pre webdizajn. Na internete nájdete množstvo webstránok ale odlíšiť sa je naozaj náročné. Poznáme ale cestu, ktorou to ide a nikdy už nebude zaostávať.

Mobilná stránka je dôležitejšia než desktopová?

Tento trend naznačuje, že mobilné rozlíšenie dostane prednosť pred klasickým desktopom. Prispelo k tomu chovanie spotrebiteľov, ktorí čoraz viac uprednostňujú prehliadanie na smartfónoch namiesto počítačov.

Čo to znamená pre Vás? Keďže smartfóny majú najmenšie obrazovky zo všetkých zariadení, množstvo dostupného obsahu je limitované, kvôli čomu sa musí ponechať iba nutné minimum a je potrebné zdôrazniť to najdôležitejšie. Viac info: Prečo responzívny dizajn?

mobile website

Personalizácia

Nie je to len o retargetingu resp. remarketingu. To je pomerne rozšírený a jednoduchý spôsob personalizácie reklám užívateľom podľa predchádzajúcej návštevy na webe. Ale personalizovať treba okrem reklám aj webstránky, obsah ponuky. Posielať mailing tiež už nestačí, personalizujte správu podľa dát, ktoré o užívateľoch máte a nie je to len o mene a priezvisku.

personalizacia

Natívna reklama

Samotné native ads sú to v nejakej forme už dlho (search, kontextové reklamy atď). Ale novší spôsob, ktorý má najväčší potenciál je cez odporúčacie widgets. Jedná sa stále o platenú inzerciu, ale jej umiestnenie a nasadenie je robené s „citom“ a v kontexte, takže miera akceptácie je vyššia.

nativnareklama

Veľká typografia

Práca s typografiou je dôležitou súčasťou pri tvorbe webdizajnu. Text na stránke by mal byť jednoduchý, ľahko čitateľný a prehľadný.  Vďaka rýchlemu internetu a veľkým rozlíšeniam, ktoré v súčasnosti monitory ponúkajú sa využívajú na stránkach aj obrovské nadpisy so zaujímavým fontom. Ako pozadie sa môže použiť fotografia na celú webstránku. 

Fotografia alebo video v pozadí na celú stránku

Okrem veľkých nadpisov môžeme bez problémov publikovať na webstránke fotografie a videá s vysokým rozlíšením. Výsledkom môže byť jednoduchá, minimalistická stránka (ktorá je stále trendom). Fotografie na celú stránku využívajú napríklad aj fotografi vo svojich fotogalériách. Okrem fotografií sa môžeme stretnúť aj s videom na pozadí. Video dokáže ihneď upútať pozornosť diváka a často napovie viac ako statická fotografia.

typography

Výrazné farby

Oproti minulým rokom sa vo webdizajne výrazne zmenila farebná škála www stránok. Zatiaľ, čo po minulé roky sa dizajnéri prikláňali skôr k jemným, nekontrastným odtieňom a bezpečným webovým farbám, rok 2016 priniesol odvážnejší výber farieb. Využívajú sa žiarivé a konstrastné odtiene, ktoré ihneď upútajú pozornosť. Aj tu však platí pravidlo - menej je niekedy viac. Veľký kontrast farieb na stránke môže pôsobiť rušivo a rýchlo unaviť oči.

contrast

Karty, gridy

Tento štýl webdizajnu sa využíva už dlhšiu dobu na weboch, no za poslednú dobu nastal ich obrovský nárast. Dizajn spočíva v tom, že jednotlivé články sú rozdelené do obdĺžnikov a všetky sa spolu zobrazia v jednom okne. Po kliknutí na "kartu" s článkom, sa môže zobraziť celý článok. Tento formát sa najčastejšie používa na stránkach s fotografiami a blogoch. Gridy slúžia ako jednoduchý pomocník pri rozmiestnení jednotlivých elementov na webstránke. Môžeme tak v prípade potreby rozdeliť stránku na niekoľko častí.

pinterest

 

 

Páči sa Vám naša práca ?

Požiadaj o nezáväznú cenovú ponuku!