Reklama na sociálných sieťach

Budujte vzťahy a zapáčte sa vašim zákazníkom komunikáciou na sociálnych sieťach

Potrebujete poradiť ?

 

  • Vypracujeme detailnú komunikačnú stratégiu a odporučíme typy sociálnych sietí. Poradíme ako začať a ak ste už začali, tak navrhneme ako dosiahnuť výsledky na sociálnych sieťach.
  • Pripravíme obsah, témy príspevkov, stanovíme počet a odporučíme finančný rozpočet. Samozrejme všetko na základe vašich podnikateľských cieľov.